top of page

Malaysia Strength & Conditioning Association
(MSCA)

MSCA

MEMBERSHIP

RM 50 per year

KEAHLIAN PELAJAR

Dengan segala hormatnya kami menjemput para pelajar institusi pengajian tinggi untuk menyertai MSCA sebagai ahli.

 

Dengan wujudnya yuran keahlian khusus untuk pelajar kini (MSCA AGM Khas Bil. 1/2022, 12 Feb 2022) pada kadar RM10 setahun, di harapkan ini membantu memudahkan penglibatan aktif para pelajar dalam persatuan kebangsaan bagi bidang suaian fizikal.

 

Kewujudan MSCA ini sendiri pada asasnya adalah untuk membantu pembinaan kerjaya bakal graduan Sains Sukan dan Pendidikan Jasmani dalam bidang berkaitan suaian fizikal.

 

Oleh itu, penglibatan anda para pelajar semua akan membantu mencorakkan masa depan industri suaian fizikal di Malaysia, mengikut acuan yang sesuai untuk anda sendiri. Semoga bermanfaat untuk semua.

MSCAedumy3.png

Kaedah pembayaran / Payment method

Yuran keahlian tahunan RM 50 setahun boleh dibayar terus melalui akaun MSCA seperti tertera di bawah / Yearly membership fee of RM50 per year can be paid directly into MSCA's account as below:

Nama Akaun / Account Name : 

Persatuan Latihan Kekuatan dan Suaian Fizikal Malaysia
Bank / Bank 

CIMB Bank
Nombor Akaun / Account No.   : 

14290007886058

*Yuran keahlian tahunan RM 10 setahun bagi pelajar institusi pengajian tinggi / Yearly membership fee of RM10 per year for student of higher learning institution. 

bottom of page